Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót ślusarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na demontaż, dostawę i montaż ślusarki drzwiowej oraz witryn wejściowych w lokalach zlokalizowanych w niżej wymienionych Administracjach Osiedli: 1. Administracja Osiedla Nr 1 a) budynek Administracji Osiedla Nr 1 przy ul.gen.L.Okulickiego 125 w Stalowej Woli w lokalu użytkowym „STARTER” wg załączonej specyfikacji i schematów, Ślusarka winna być…

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie regulacji instalacji c.o w budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: – „Wykonanie regulacji instalacji c.o w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Stalowej Woli” (budynek V kondygnacyjny, 4 klatkowy) zlokalizowany w zasobach Administracji Osiedla nr 1, oraz zadania pn.: – „Wykonanie regulacji instalacji c.o w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Obrońców Westerplatte…

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie malowania i renowacji elewacji budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli z a p r a s z a do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie malowania elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynków mieszkalnych położonych przy: – ul. Żwirki i Wigury 9 w Stalowej Woli – ul. Czarnieckiego 14 w Stalowej Woli – ul. Chopina 32 w Rudniku nad Sanem oraz…

Przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli przy ul.gen.L.Okulickiego 32 o g ł a s z a ustny nieograniczony przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 9, o pow. użytkowej 34,60 m², III piętro, cena wywoławcza – 66 400,00 zł. Przetarg odbędzie się 22.06.2018r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy…