Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Zarząd Spółdzielni zawiadamia członków Spółdzielni, że 25.05.2019 r. o godz. 9ºº w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Odczytanie…

Konkurs „Tu żyję, mieszkam, pracuję” rozstrzygnięty

Komisja Konkursowa powołana do oceny pisemnych opracowań wspomnień z okresu 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli postanowiła przyznać: I miejsce – Pani Magdalenie Pietrusiewicz, II miejsce – Pani Beacie Sudoł–Kochan, III miejsce – Panu Konradowi Sinicy. Pozostałym uczestnikom przyznano: wyróżnienie i dyplomy. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone na Gali Jubileuszu Spółdzielni w dniu 6…

Aukcja (przetarg) na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli ogłasza aukcję (przetarg) na najem lokalu użytkowego o pow. 96,30 m2 przy Al. Jana Pawła II 10 (Centrum IV – parter) . Cena wywoławcza czynszu za 1 miesiąc wynosi 2 410,00 zł netto. Najem od 01.05.2019 r. Aukcja (przetarg) odbędzie się w budynku siedziby Spółdzielni pod adresem: 37-450 Stalowa Wola,…