Konkurs „Tu żyję, mieszkam, pracuję” rozstrzygnięty

Komisja Konkursowa powołana do oceny pisemnych opracowań wspomnień z okresu 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli postanowiła przyznać: I miejsce – Pani Magdalenie Pietrusiewicz, II miejsce – Pani Beacie Sudoł–Kochan, III miejsce – Panu Konradowi Sinicy. Pozostałym uczestnikom przyznano: wyróżnienie i dyplomy. Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone na Gali Jubileuszu Spółdzielni w dniu 6…