Komunikat dot. aplikacji e-BOK

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli informuje użytkowników lokali, którzy korzystają z aplikacji e-BOK, że z uwagi na trwające prace modernizacyjne prowadzone przez firmę obsługującą Zintegrowany System Informatyczny Spółdzielni Mieszkaniowej, przy bieżących saldach nie są widoczne odsetki naliczone od zaległości w opłatach.