Aukcja (przetarg) na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej  Woli  ogłasza aukcję (przetarg) na najem lokalu użytkowego o pow. 74,00 m2  przy ul. gen. L. Okulickiego 34 (lokal wolno stojący -parter ). Cena wywoławcza czynszu za 1 miesiąc wynosi 2 664,00 zł netto. Najem od 01.07.2019 r. Aukcja (przetarg) odbędzie  się w budynku siedziby Spółdzielni pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul.gen.L.Okulickiego…

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Zarząd Spółdzielni zawiadamia członków Spółdzielni, że 25.05.2019 r. o godz. 9ºº w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Odczytanie…