Aukcja (przetarg) na najem lokali użytkowych

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej  Woli  ogłasza aukcję (przetarg) na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni, tj: 1. lokal o pow. 76,00 m2, położony przy ul. KEN 11 (parter , obok lokalu z kebabem) – Administracja Osiedla nr 2  – przetarg odwołany, 2. lokal o pow. 30,00 m2, położony przy ul. KEN 13 (parter, obok…

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Zarząd Spółdzielni zawiadamia członków Spółdzielni, że 18.07.2020 r. o godz. 9ºº  w  Zespole  Szkół  Nr 1  im. gen. Władysława Sikorskiego  przy  ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i podjęcie uchwały…

Oferta pracy

Warunki pracy i płacy: Zakres obowiązków:  rozliczanie  zużycia  i  kosztów  energii  cieplnej  dla  c.o. i c.c.w oraz sporządzanie analiz i sprawozdań w tym zakresie, współpraca z dostawcami energii cieplnej, Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, następnie po sprawdzeniu przydatności możliwe zatrudnienie na czas nieokreślony Wymiar etatu:  pełny etat Zmianowość: jedna zmiana Liczba godzin…