Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Zarząd Spółdzielni zawiadamia członków Spółdzielni, że 18.07.2020 r. o godz. 9ºº  w  Zespole  Szkół  Nr 1  im. gen. Władysława Sikorskiego  przy  ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i podjęcie uchwały…

Lokale, tereny do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli przy ul. gen.L.Okulickiego 32 informuje, że posiada w swoich zasobach na terenie miasta Stalowa Wola, do wynajęcia wolne powierzchnie, są to: Administracja Osiedla Nr 1  1. pow. 144 m2 przy ul. Wojska Polskiego 4A, I piętro Pawilonu Handlowo-Usługowego,  2. pow. 57,40 m2 (wejście od dziedzińca) przy ul. Wojska Polskiego 4A, I…