Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji na budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli   z a p r a s z a   do składania ofert  w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji polegającej na czyszczeniu, usunięciu skażeń mikrobiologicznych i impregnacji elewacji bezbarwnym środkiem impregnacyjnym przed agresją mikrobiologiczną na nw. budynkach mieszkalnych położonych : w zasobach Administracji Osiedla nr 1, przy : 1) Al. Jana…