Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli z a p r a s z a do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji polegającej na czyszczeniu, usunięciu skażeń mikrobiologicznych i impregnacji elewacji bezbarwnym środkiem impregnacyjnym przed agresją mikrobiologiczną na nw. budynkach mieszkalnych położonych : w zasobach Administracji Osiedla nr 1, przy : – Al. Jana…