Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót remontowych – wymiana wykładziny w budynku przy ul. Czarnieckiego 1 w Stalowej Woli

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych polegających na wymianie około 326,4 m2 wykładziny PCV na wykładzinę PCV homogeniczną, w pomieszczeniach budynku przy ul. Czarnieckiego 1 w Stalowej Woli ( budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej „SZANSA”). Zakres robót objętych przetargiem: – demontaż starej wykładziny z usunięciem powłoki klejowej i utylizacją…