O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli informuje, że od dnia 6 czerwca 2018 r. uległy zmianie numery telefonów w Spółdzielni.

Wykaz aktualnych numerów telefonów:

Budynek Zarządu Spółdzielni przy ul. gen.L.Okulickiego 32

Sekretariat – 15 810 98 04

Centrala – 15 810 98 01

15 810 98 02

15 810 98 03

Administracja Osiedla Nr 1 przy ul. gen.L.Okulickiego 125

15 810 98 05

15 810 98 06

15 810 98 07

Administracja Osiedla Nr 2 przy ul. K.E.N. 7

15 810 98 08

15 810 98 09

15 810 98 10

Administracja Osiedla Nr 3 przy ul. Poniatowskiego 16

15 810 98 11

15 810 98 12

15 810 98 13

Zakład Instalacyjno – Dźwigowy przy ul. Poniatowskiego 16

15 810 98 14

Spółdzielczy Dom Kultury przy ul. gen.L.Okulickiego 32

15 810 98 15

Klub „EMKA” przy ul. Żwirki i Wigury 6

15 810 98 16

Awarie: soboty, niedziele i święta: tel. 15 842 54 11 – SKAREM

dni robocze w godz. 22ºº – 7ºº, tel. 15 842 54 11 – SKAREM

dni robocze w godz. 7ºº – 22ºº – kontakt z Administracją Osiedla:

Nr 1 – tel. 15 810 98 05

Nr 2 – tel. 15 810 98 08

Nr 3 – tel. 15 810 98 11