Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej  Woli  ogłasza aukcję (przetarg) na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni, tj:

1. lokal o pow. 76,00 m2, położony przy ul. KEN 11 (parter , obok lokalu z kebabem) – Administracja Osiedla nr 2  przetarg odwołany,

2. lokal o pow. 30,00 m2, położony przy ul. KEN 13 (parter, obok lokalu fryzjera męskiego, po salonie kosmetycznym) – Administracja Osiedla nr 2.

Cena wywoławcza czynszu za 1 miesiąc wynosi dla lokalu :

poz. 1 – 2 432,00 zł netto,

poz. 2 – 900,00 zł netto.

Aukcja (przetarg) odbędzie  się w budynku siedziby Spółdzielni pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul.gen.L.Okulickiego 32,  w dniu 28.07.2020 r. o godz:

poz .1 – 9ºº,

poz. 2 – 9²º.

Przystępujący do aukcji (przetargu) winien wpłacić na konto Spółdzielni  PKO BP SA.O/Stalowa Wola nr 32 1020 4939 0000 0102  0003 3282,  do dnia 27.07.2020 r., wadium w wysokości :

poz.1  – 2 432,00 zł

poz. 2 – 900,00 zł.

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do aukcji.

Najem lokalu od 1.08.2020 r.

W terminie do  dnia 27.07.2020 r, do godz 1500 w biurze Spółdzielni należy złożyć wypełniony druk „Zgłoszenie udziału w przetargu na najem lokalu”, który można odebrać w biurze Spółdzielni lub znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Przetargi”, w załączniku PDF.

W przypadku wygrania aukcji (przetargu), przed sporządzeniem pisemnej wersji umowy, najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości dwumiesięcznego wylicytowanego czynszu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet bieżącego czynszu.

Spółdzielnia zastrzega sobie zamknięcie aukcji  (przetargu) bez dokonania wyboru oferty.

Wszelkich informacji można uzyskać w  Administracji Osiedla nr 2 przy ul.KEN 7, tel.15 810 98 09, lub w budynku siedziby Spółdzielni pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul.gen.L.Okulickiego 32, pok. 220, tel. 15 810 98 01 wew. 220.

                                                                                                         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                        w Stalowej Woli

Załączniki