Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej  Woli  ogłasza aukcję (przetarg) na najem lokalu użytkowego o pow. 74,00 m2  przy ul. gen. L. Okulickiego 34 (lokal wolno stojący -parter ).

Cena wywoławcza czynszu za 1 miesiąc wynosi 2 664,00 zł netto.

Najem od 01.07.2019 r.

Aukcja (przetarg) odbędzie  się w budynku siedziby Spółdzielni pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul.gen.L.Okulickiego 32  w dniu 13.06.2019 r. o godz. 800.

Przystępujący do aukcji (przetargu) winien wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP SA. O/Stalowa Wola nr 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282, do dnia 12.06.2019 r., wadium w wysokości 2 664,00 zł.  Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do aukcji.

Przed wpłaceniem wyznaczonego wadium należy zgłosić się do pok. 212, II piętro, celem podpisania:

–  zgłoszenia udziału w przetargu,

–  oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem aukcji,

–  oświadczenia oferenta o pozostawaniu w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej,

–  oświadczenie małżonka oferenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu lokalu będącego przedmiotem aukcji oraz zapoznania się z projektem umowy najmu.

W przypadku wygrania aukcji (przetargu), przed sporządzeniem pisemnej wersji umowy, najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości dwumiesięcznego wylicytowanego czynszu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet bieżącego czynszu.

Spółdzielnia zastrzega sobie zamknięcie aukcji  (przetargu) bez dokonania wyboru oferty.

Wszelkich informacji można uzyskać w  Administracji Osiedla nr 2 przy ul.KEN 7, tel.15 810 98 09  lub w budynku siedziby Spółdzielni pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul.gen.L.Okulickiego 32, pok. 220, tel. 15 810 98 01 wewn. 220.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Stalowej Woli