Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli w ślad  za otrzymanym  pismem z dnia 01.08.2019r. z Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Sp. z o.o. w Stalowej Woli informuje,  że  w związku z koniecznością  wykonania  prac  na  rurociągach  ciepłowniczych, w dniach od 27 sierpnia do 29 sierpnia br. nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody.