Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej  Woli  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż daszków nad loggiami i balkonami ostatniej kondygnacji w nw. budynkach położonych przy ulicy:

1. Wojska Polskiego 4 ( wieżowiec) – daszki systemowe nad loggiami ostatniej kondygnacji w ilości 4 sztuk,

2. Komisji Edukacji Narodowej 10 (wieżowiec) – daszki systemowe nad loggiami ostatniej kondygnacji w ilości 5 sztuk,

3. Wojska Polskiego 3 ( wieżowiec) – daszki systemowe nad balkonami ostatniej kondygnacji w ilości 18 sztuk,

4. Poniatowskiego 43 ( V kondygnacji) – daszki systemowe nad balkonami ostatniej kondygnacji w ilości 8 sztuk,

5. Poniatowskiego 45 ( V kondygnacji) – daszki systemowe nad balkonami ostatniej kondygnacji w ilości 8 sztuk,

6. Poniatowskiego 47 ( V kondygnacji) – daszki systemowe nad balkonami ostatniej kondygnacji w ilości 8 sztuk,

7. gen. L. Okulickiego 50 ( V kondygnacji) – daszki systemowe nad loggiami ostatniej kondygnacji w ilości 3 sztuk,

8. gen. L. Okulickiego 54 ( V kondygnacji) – daszki systemowe nad loggiami ostatniej kondygnacji w ilości 3 sztuk.

Należy wykonać i zamontować daszki jednospadowe, z lekkiej konstrukcji stalowej bądź aluminiowej, przykryte płytami poliwęglanowymi. Daszki kotwić bezpośrednio do ściany budynku pod warstwę docieplenia.

Termin wykonania do 15.11.2019 roku.

Przed przystąpieniem do wyceny należy zapoznać się z opracowaną dokumentacją techniczną , która jest do wglądu w dziale technicznym Administracji Osiedla nr 1 przy ul. gen. L. Okulickiego 125, tam też można uzyskać wszelkich niezbędnych informacji – tel. 15 810 98 05.

Oferty należy składać na załączonych w PDF formularzach ofertowych wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu. W ofercie należy podać wycenę wykonania i montażu 1 szt. daszku.

Oferty na załączonym formularzu ofertowym należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul.gen.L.Okulickiego 32 w terminie do 29.08.2019 r. do godz. 1500.

W przypadku wyboru oferty, oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej, tj. ubezpieczenie na pełną odpowiedzialność cywilną, materialną, administracyjną oraz karną, od wszelkich szkód (na osobie lub na mieniu), które powstaną wskutek zdarzeń szkodowych, które zaistnieją w okresie trwania umowy w związku z wykonywaniem robót, o których mowa w niniejszym zaproszeniu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

 

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej w Stalowej Woli

Załączniki