Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie Projektu Technicznego przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku położonego przy ul. gen. L Okulickiego 22 w Stalowej Woli,

Budynek przy ul. gen. L. Okulickiego 22 – V kondygnacji – 10 klatek schodowych, technologia OWT -67.

Zakres opracowania PT winien obejmować:

– wykonanie nowych pionów gazowych na klatkach schodowych,

– dostosowanie istniejących poziomów gazowych do nowych pionów,

– montaż gazomierzy indywidualnych na klatkach schodowych,

– montaż szafek zabezpieczających dostęp do gazomierzy,

– wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych od pionów do istniejących kuchenek i term gazowych z montażem zaworów odcinających,

– opracowanie zestawienia materiałów.

Ponadto należy w projekcie uwzględnić wykonanie wentylacji klatek schodowych, wykonanie prób szczelności instalacji oraz malowanie nowej instalacji.

Termin wykonania PT do 15.01.2020 r.

Oferty cenowe na załączonych formularzach ofertowych wraz z podpisanym oświadczeniem należy składać w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli przy ulicy gen.L.Okulickiego 32 do godz. 15ºº w terminie do 26.11.2019 r.

Wszelkich informacji można uzyskać w Administracji Osiedla Nr 2 pod nr tel. 15 810 98 09 (p. Stefan Chołody) lub w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.gen.L.Okulickiego 32 pok. 212, tel. 15 810 98 01 (p. Teresa Gorczyca-Sarna).

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Stalowej Woli

Załączniki