Skład Rad Osiedli wybranych na zebraniach członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli na lata 2019 – 2023

Rada Osiedla Nr 1

Osiedle Młodynie
 1. Buntkowski Krzysztof
 2. Kobiernik Stanisław
 3. Linek Anna – Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 1
 4. Skórska Agnieszka
Osiedle Poręby
 1. Andrzejczak Aleksandra
 2. Cichoń Arkadiusz
 3. Leśniak Krzysztof – Przewodniczący Rady Osiedla Nr 1
 4. Mikuła Maria – Sekretarz
 5. Puzio Jan 

Rada Osiedla Nr 2

Osiedle Centralne
 1. Głowacki Marian
 2. Hołda Władysław
 3. Nowak Danuta – Sekretarz
 4. Podolska Zofia
 5. Przeszło Jan – Przewodniczący Rady Osiedla Nr 2
 6. Rzekęć Stanisława
 7. Siembida Wiesław
 8. Surmacz Marian
 9. Szuwalski Wojciech
 10. Zubiński Zbigniew

Osiedla Wyzwolenie i Metalowców

 1. Kida Grzegorz
 2. Łata Dorota – Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2
 3. Tworzydło Jan

Rada Osiedla Nr 3

Osiedla Śródmieście, Lasowiaków i Flisaków
 1. Idec Zbigniew
 2. Kasprowicz Krystyna – Sekretarz
 3. Komar Ewa
 4. Komierzyński Marek – Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 3
 5. Kowalik Cezary
 6. Łuczak Marek
 7. Mierzwa Stanisław
Osiedla Pławo i Skarpa
 1. Dyjak Jan 
 2. Geraszek Stanisław 
 3. Kłosowicz Józef
 4. Kolasa Mirosław – Przewodniczący Rady Osiedla Nr 3
 5. Kozikowski Leszek
 6. Kulczuga Artur
 7. Łączek Marek
 8. Oziembłowska Elżbieta

Rada Osiedla Nr 5

Osiedle w Rudniku nad Sanem
 1. Krokos Tomasz – Przewodniczący Rady Osiedla Nr 5
 2. Mierczyńska Maria – Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 5
 3. Podyma Anna – Sekretarz
 4. Szewczyk Józef