Przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli działa 4 administracje, którymi kierują :

AM 1 – Andrzej Cichoń
AM 2 – Kazimierz Jaskot
AM 3 – Adam Świderski
AM 5 – mgr Mariusz Ryczko

Administracje Osiedli ściśle współpracują z Radami Osiedli, które udzielają opinii, w sprawach lokalizacji na terenach osiedli placówek gospodarczych, handlowych, współuczestniczą przy ustalaniu planów, a także nadzorują pracę administracji.