Przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli działają 4 administracje osiedli, którymi kierują :

Administracja Osiedla Nr 1 – Andrzej Cichoń
Administracja Osiedla Nr 2 – Kazimierz Jaskot
Administracja Osiedla Nr 3 – mgr Agnieszka Skórska
Administracja Osiedla Nr 5 – mgr Mariusz Ryczko

Administracje Osiedli ściśle współpracują z Radami Osiedli, które udzielają opinii, w sprawach lokalizacji na terenach osiedli placówek gospodarczych, handlowych, współuczestniczą przy ustalaniu planów, a także nadzorują pracę administracji.

Administracja nr 1
Administracja nr 2
Administracja nr 3
Administracja nr 5