W budynku Zarządu Spółdzielni bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona jest na parterze w pomieszczeniu po byłej kasie i dotyczy spraw:

• czynszowo-windykacyjnych (wysokość opłat, stan konta opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże), codziennie w godzinach od 715 do 1430– stanowisko nr 1,

• członkowsko-mieszkaniowych (zmiany właściciela lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu oraz zgłoszenia zgonu użytkownika lokalu na podstawie okazanego aktu zgonu) codziennie w godzinach od 715 do 1430 – stanowisko nr 2.

Ponadto w holu wyłożone są druki stosowane w Spółdzielni oraz znajduje się skrzynka do umieszczania korespondencji.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli
ul. gen. L. Okulickiego 32
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-000-37-11

Awarie:
soboty, niedziele i święta:  tel. 15 842 54 11 – SKAREM
dni robocze: w godz. 22:00 – 07:00, tel. 15 842 54 11 – SKAREM
dni robocze: w godz. 07:00 – 22:00 – kontakt z Administracją Osiedla

Sekretariat

tel. 15 810 98 04
e-mail: sm@sm.stalowawola.pl

Centrala

tel. 15 810 98 01
tel. 15 810 98 02
tel. 15 810 98 03

Godziny pracy

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek:

7:00 – 15:00

Administracje osiedli

Proszę wybrać odpowiednią Administrację Osiedla, aby uzyskać szczegółowe dane (telefony, awarie i zgłoszenia).

Administracja nr 1
Administracja nr 2
Administracja nr 3
Administracja nr 5

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13:00 – 15:30

po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Spółdzielni, nr tel. 15 810 98 04

Rada Nadzorcza

Kontakt  z  przedstawicielem  Rady  Nadzorczej  poprzez  Dział  Ogólny  Spółdzielni,

nr tel. 15 810 98 01 wew. 240 lub 519 173 004

Spółdzielczy Dom Kultury

ul. gen. L. Okulickiego 32
37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15 810 98 15

Klub Emka

ul. Żwirki i Wigury 6
37 – 450 Stalowa Wola

Ważne telefony

Pogotowie ratunkowe – 999
Straż pożarna – 998
Policja – 997
Pogotowie energetyczne – 991
Pogotowie gazowe – 992
Miejski Zakład Komunalny – 15 842 34 11
Zakład kominiarski – 15 842 36 21