Protokół oraz uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniu 25.06.2022 r. dostępne są dla członków Spółdzielni w aplikacji e-BOK (znajdującej się na stronie głównej Spółdzielni) w zakładce „Dokumenty”, po wcześniejszym zalogowaniu się.

Członkowie Spółdzielni nieposiadający dostępu do aplikacji e-BOK, mogą uzyskać do niej dostęp po złożeniu w Spółdzielni stosownego wniosku, którego wzór dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Dokumenty” – „Druki do pobrania”  (link:https://sm.stalowawola.pl/druki-do-pobrania/wniosek-o-dostep-do-e-bok/  ).