CZŁONKOWIE – ZAŁOŻYCIELE SPÓŁDZIELNI
Władysław Płonka, Tadeusz Peszt, Stanisław Kucwaj, Jan Iżewski, Józef Szlęzak, Tadeusz Foremny, Mieczysław Rajkowski, Jan Gołębiowski, Jan Kopeć, Stanisław Mazurkiewicz, Eugeniusz Ludian, Bronisław Szczupiel, Jan Tużnik, Aleksander Korycki, Karol Sowa, Antoni Kud, Czesław Białas, Władysław Mendelowski, Zdzisław Czajka.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ W LATACH 1959 – 2021
 
Mieczysław Rajkowski
marzec 1959 – październik 1959
Paweł Topoliński
1959 – 1960
Antoni Kud
1960 – 1972
Bronisław Ryba
1972 – 1986
Wiesław Pielaszkiewicz
1986 – 1990
Teodor Zakrzewski
1990 – 1993
Andrzej Gajec
1993 – 1997
Stanisław Szymendera
1997 – 2001
Artur Pychowski
2001 – 2005
Jan Sibiga
2005 – 2009
Marek Kopera
2009 – 2012
Artur Pychowski
2012 – 2017
Marek Kopera
2017 – 2021
 Mirosław Kolasa                                                                                                                                                  2021 – nadal
KIEROWNICTWO SPÓŁDZIELNI W LATACH 1959 – 2021
 
Władysław Płonka
Społeczny Przewodniczący Zarządu 1959 – 1962
Mieczysław Rajkowski
Kierownik Spółdzielni 1959 – 1973
Waldemar Talipski
Społeczny Przewodniczący Zarządu 1963 – 1971
Stefan Batycki
Przewodniczący Zarządu 1973 – 1976
Waldemar Nosowski
Przewodniczący Zarządu 1977 – 1978
Andrzej Kołodziejczyk
Przewodniczący Zarządu 1978 – 1981
Józef Kupiec
Przewodniczący Zarządu 1981 – 1989,  Prezes Zarządu 1989 – 1990
Michał Rudziński
Prezes Zarządu 1990 – 1993
Marcela Bednarczyk
Prezes Zarządu 1993 – 2006
Halina Czubak
Prezes Zarządu 2006 – 2015
Władysław Kiszka
Prezes Zarządu 2016 – 2017
Artur Pychowski
Prezes Zarządu 2017 – nadal
 
SKŁAD OBECNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
 
PREZYDIUM
 
Mirosław Kolasa
Przewodniczący
Jan Przeszło
Zastępca Przewodniczącego
Bożena Konopka
Sekretarz
Cezary Królik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Józef Nowak
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 
CZŁONKOWIE
 
Tadeusz Fietko
Krystyna Derlatka
Dorota Łata
Dominik Malinowski
Zofia Partyka
 
OBECNY ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
Artur Pychowski 
Prezes Zarządu
Bogdan Wojtala
Zastępca Prezesa Zarządu