O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli informuje, że z dniem 13 lipca 2020 r. częściowo wznowiono bezpośrednią obsługę interesantów we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółdzielni.

W budynku Zarządu Spółdzielni bezpośrednia obsługa prowadzona jest w pomieszczeniu po byłej kasie i dotyczy spraw:

czynszowo-windykacyjnych (wysokość opłat, stan konta opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże), codziennie w godzinach od 830 do 1330stanowisko nr 1,

członkowsko-mieszkaniowych (zmiany właściciela lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu oraz zgłoszenia zgonu użytkownika lokalu na podstawie okazanego aktu zgonu) codziennie w godzinach od 830 do 1330stanowisko nr 2.

Ponadto w holu wyłożone są druki stosowane w Spółdzielni.

W przypadku konieczności załatwienia innych spraw które wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownikiem prosimy o kontakt telefoniczny.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli  apeluje o przestrzeganie  zaleceń  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych, tj. obowiązku dezynfekcji rąk, używania środków ochrony dróg oddechowych oraz zachowanie dystansu fizycznego.

Przypominamy, że w stanie epidemii najbezpieczniejszą drogą załatwiania spraw z zakresu działalności Spółdzielni pozostaje forma telefoniczna, elektroniczna, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynce znajdującej się w holu (główne wejście do Spółdzielni).

                                                                                                                                   

Aktualności

zobacz więcej

Przetargi

zobacz więcej
ebok

Moje rozliczenia

Sprawdź rozliczenia i wpłaty.

administracje

Administracje

Dane kontaktowe administracji.

przetargi

Aktualne przetargi

Zobacz aktualne przetargi i zamówienia.

dokumenty

Dokumenty

Regulaminy, uchwały, druki do pobrania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli jest jedną z najstarszych i największych w województwie podkarpackim. Na jej zasoby składa się 177 nieruchomości mieszkalnych obejmujących 10 623 mieszkań, w których zamieszkuje ok. 21 tys. osób oraz 326 lokale użytkowe i 860 garaży. To niczym małe miasto, które wymaga profesjonalnego zarządzania.

Nad eksploatacją i stanem technicznym zasobów Spółdzielni czuwają 4 jednostki administracyjne. Administracje osiedli ściśle współpracują z Radami Osiedli. Nad pracą dwuosobowego Zarządu Spółdzielni pieczę sprawuje Rada Nadzorcza.

Liczba członków – stan na 31.12.2020 r.

11 040

liczba budynków wielorodzinnych

179

Liczba lokali mieszkalnych

10 623

Nasze obiekty

Zobacz galerię zdjęć budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli.