Stan zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

  • 179 budynków mieszkalnych
  • 10 623 lokali mieszkalnych o powierzchni 579 534 m², w tym 6 274 lokali mieszkalnych wyodrębnionych,
  • 337 lokali użytkowych, w tym 48 lokali użytkowych wyodrębnionych, 
  • 860 garaży, w tym 161 garaży wyodrębnionych,
  • 9 lokali własnych z kotłownią.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 1

ilość mieszkańców 6 999 osób
lokale mieszkalne 3 473 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 2 265 szt.
lokale użytkowe 127 szt. w tym lokale użytkowe wyodrębnione 8 szt.
budynki mieszkalne 78 szt.
garaże 215 szt. w tym garaże wyodrębnione 34 szt.
lokale własne 3 szt.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 2

ilość mieszkańców 5 301 osób
lokale mieszkalne 2 947 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 1 591 szt.
lokale użytkowe 118 szt. w tym lokale użytkowe wyodrębnione 27 szt.
garaże 133 szt. w tym garaże wyodrębnione 33 szt.
budynki mieszkalne 33 szt.
lokale własne 2 szt.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 3

ilość mieszkańców 7 207 osób
lokale mieszkalne 4 064 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 2 311 szt.
lokale użytkowe 92 szt. w tym lokale użytkowe wyodrębnione 13 szt.
garaże 512 szt. w tym garaże wyodrębnione 94 szt.
budynki mieszkalne 66 szt.
lokale własne 2 szt.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 5

ilość mieszkańców 267 osób
lokale mieszkalne 139 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 107 szt.
budynki mieszkalne 2 szt.
lokal własny i kotłownia 2 szt.