Stan zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

  • 179 budynków mieszkalnych
  • 10 624 lokali mieszkalnych o powierzchni 528 430 m², w tym 6 070 lokali mieszkalnych wyodrębnionych,
  • 323 lokali użytkowych, w tym 38 lokali użytkowych wyodrębnionych, 
  • 860 garaży, w tym 158 garaży wyodrębnionych,
  • 8 lokali własnych z kotłownią.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 1

ilość mieszkańców 7 487 osób
lokale mieszkalne 3 473 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 2 209 szt.
lokale użytkowe 119 szt. w tym lokale użytkowe wyodrębnione 5 szt.
budynki mieszkalne 78 szt.
garaże 215 szt. w tym garaże wyodrębnione 34 szt.
lokale własne 3 szt.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 2

ilość mieszkańców 5 696 osób
lokale mieszkalne 2 947 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 1 524 szt.
lokale użytkowe 116 szt. w tym lokale użytkowe wyodrębnione 24 szt.
garaże 133 szt. w tym garaże wyodrębnione 32 szt.
budynki mieszkalne 33 szt.
lokale własne 2 szt.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 3

ilość mieszkańców 7 829 osoby
lokale mieszkalne 4 065 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 2 233 szt.
lokale użytkowe 88 szt. w tym lokale użytkowe wyodrębnione 9 szt.
garaże 512 szt. w tym garaże wyodrębnione 92 szt.
budynki mieszkalne 66 szt.
lokale własne 3 szt.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 5

ilość mieszkańców 297 osób
lokale mieszkalne 139 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 104 szt.
budynki mieszkalne 2 szt.
lokal własny i kotłownia 2 szt.