Stan zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

  • 179 budynków mieszkalnych
  • 10 623 lokali mieszkalnych o powierzchni 528 388 m², w tym 6 180 lokali mieszkalnych wyodrębnionych,
  • 326 lokali użytkowych, w tym 46 lokali użytkowych wyodrębnionych, 
  • 860 garaży, w tym 159 garaży wyodrębnionych,
  • 10 lokali własnych z kotłownią.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 1

ilość mieszkańców 7 268 osób
lokale mieszkalne 3 473 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 2 243 szt.
lokale użytkowe 122 szt. w tym lokale użytkowe wyodrębnione 7 szt.
budynki mieszkalne 78 szt.
garaże 215 szt. w tym garaże wyodrębnione 34 szt.
lokale własne 3 szt.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 2

ilość mieszkańców 5 445 osoby
lokale mieszkalne 2 947 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 1 560 szt.
lokale użytkowe 116 szt. w tym lokale użytkowe wyodrębnione 25 szt.
garaże 133 szt. w tym garaże wyodrębnione 32 szt.
budynki mieszkalne 33 szt.
lokale własne 2 szt.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 3

ilość mieszkańców 7 510 osób
lokale mieszkalne 4 064 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 2 272 szt.
lokale użytkowe 88 szt. w tym lokale użytkowe wyodrębnione 14 szt.
garaże 512 szt. w tym garaże wyodrębnione 93 szt.
budynki mieszkalne 66 szt.
lokale własne 3 szt.

Zasoby mieszkaniowe Administracji Osiedla Nr 5

ilość mieszkańców 264 osób
lokale mieszkalne 139 szt. w tym lokale mieszkalne wyodrębnione 105 szt.
budynki mieszkalne 2 szt.
lokal własny i kotłownia 2 szt.