Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.05.2024 r. na kadencję 2024 ÷2027

Skład Rady Nadzorczej:

Mirosław Kolasa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Przeszło
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bożena Konopka
Sekretarz Rady Nadzorczej

Cezary Królik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Józef Nowak
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Dorota Łata
Członek Rady

Tadeusz Fietko
Członek Rady

Krystyna Derlatka
Członek Rady

Dominik Malinowski
Członek Rady

Zofia Partyka
Członek Rady

Kontakt z przedstawicielem Rady Nadzorczej poprzez Dział Ogólny Spółdzielni – nr tel. 15 810 98 01 wew. 240 lub 519 173 004

Skład Komisji Rewizyjnej:

Królik Cezary – Przewodniczący Komisji

Łata Dorota – Członek Komisji

Derlatka Krystyna – Członek Komisji

Konopka Bożena – Członek Komisji

Kolasa Mirosław– Członek Komisji

Malinowski Dominik – Członek Komisji

 

Skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

Nowak Józef – Przewodniczący Komisji

Fietko Tadeusz – Członek Komisji

Przeszło Jan – Członek Komisji

Partyka Zofia– Członek Komisji

 

Protokóły oraz uchwały Rady Nadzorczej dostępne są dla członków Spółdzielni w aplikacji e-BOK (znajdującej się na stronie głównej Spółdzielni) w zakładce „Dokumenty”, po wcześniejszym zalogowaniu się.

Członkowie Spółdzielni nieposiadający dostępu do aplikacji e-BOK, mogą uzyskać do niej dostęp po złożeniu w Spółdzielni stosownego wniosku, którego wzór dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Dokumenty” – „Druki do pobrania” (link: https://sm.stalowawola.pl/druki-do-pobrania/wniosek-o-dostep-do-e-bok/ ).