Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.05.2018 r. na kadencję 2018 ÷2021

Skład Rady Nadzorczej:

Marek Kopera
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Cezary Kowalik
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ewa Komar
Sekretarz Rady Nadzorczej

Władysław Kiszka
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Tworzydło
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Elżbieta Głuszec
Członek Rady

Krzysztof Szot
Członek Rady

Paweł Drapała
Członek Rady

Artur Kulczuga
Członek Rady

Tomasz Krokos
Członek Rady

Kontakt z przedstawicielem Rady Nadzorczej poprzez Dział Ogólny Spółdzielni – nr tel. 15 810 98 01 wew. 240 lub 519 173 004