Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2021 r. na kadencję 2021 ÷2024

Skład Rady Nadzorczej:

Mirosław Kolasa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Drapała
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bożena Konopka
Sekretarz Rady Nadzorczej

Cezary Królik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Przeszło
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Dorota Łata
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Fietko
Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Tomasz Krokos
Członek Rady

Józef Nowak
Członek Rady

Wiesław Siembida
Członek Rady

Kontakt z przedstawicielem Rady Nadzorczej poprzez Dział Ogólny Spółdzielni – nr tel. 15 810 98 01 wew. 240 lub 519 173 004

Skład Komisji Rewizyjnej:

Królik Cezary – Przewodniczący Komisji

Łata Dorota – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Siembida Wiesław – Członek Komisji

Krokos Tomasz – Członek Komisji

Konopka Bożena – Członek Komisji

Kolasa Mirosław – Członek Komisji

 

Skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

Przeszło Jan – Przewodniczący Komisji

Fietko Tadeusz – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Nowak Józef – Członek Komisji

Drapała Paweł – Członek Komisji

 

Protokóły oraz uchwały Rady Nadzorczej dostępne są dla członków Spółdzielni w aplikacji e-BOK (znajdującej się na stronie głównej Spółdzielni) w zakładce „Dokumenty”, po wcześniejszym zalogowaniu się.

Członkowie Spółdzielni nieposiadający dostępu do aplikacji e-BOK, mogą uzyskać do niej dostęp po złożeniu w Spółdzielni stosownego wniosku, którego wzór dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce „Dokumenty” – „Druki do pobrania” (link: https://sm.stalowawola.pl/druki-do-pobrania/wniosek-o-dostep-do-e-bok/ ).