Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2021 r. na kadencję 2021 ÷2024

Skład Rady Nadzorczej:

Mirosław Kolasa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Drapała
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bożena Konopka
Sekretarz Rady Nadzorczej

Cezary Królik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Przeszło
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Dorota Łata
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Edward Błażejewski
Z-ca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Tadeusz Fietko
Członek Rady

Tomasz Krokos
Członek Rady

Wiesław Siembida
Członek Rady

Kontakt z przedstawicielem Rady Nadzorczej poprzez Dział Ogólny Spółdzielni – nr tel. 15 810 98 01 wew. 240 lub 519 173 004

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Królik Cezary – Przewodniczący Komisji

Łata Dorota – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Siembida Wiesław – Członek Komisji

Krokos Tomasz – Członek Komisji

Konopka Bożena – Sekretarz Rady Nadzorczej

Kolasa Mirosław – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

Przeszło Jan – Przewodniczący Komisji

Błażejewski Edward – Z-ca Przewodniczącego Komisji

Fietko Tadeusz – Członek Komisji

Drapała Paweł – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Załączniki