Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli informuje o możliwości przystąpienia mieszkańców naszej Spółdzielni do dobrowolnego, kompleksowego ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie przy opłatach za mieszkanie.

Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie stworzone jest w dwóch kompleksowych wariantach: Bezpieczny i Bezpieczny Plus.
W ramach wariantu Bezpiecznego UNIQA TU SA Oddział w Kielcach zapewnia ochronę ruchomości i elementów stałych znajdujących się w lokalu mieszkaniowym wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Za dodatkową opłatą w wariancie Bezpiecznym Plus ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęty jest lokal mieszkalny, a także pomoc Assistance.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

  • kradzież z włamaniem, rabunek oraz wandalizm,
  • zdarzenia losowe ( pożar, deszcz nawalny, katastrofę budowlaną, wybuch, uderzenie pioruna, powódź, przepięcia, stłuczenie szyb itp.),
  • zalania spowodowane przez min.:
  • awarię instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
  • awarię sprzętu AGD (m.in. pralki, wirówki, zmywarki, lodówki),
  • nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów.

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:

Odpowiedzialność cywilnąmieszkańców za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym mieszkańcom czynem niedozwolonym, do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa w wyniku czynności życia codziennego:

  • użytkowania mieszkania, pomieszczeń gospodarczych lub garażu,
  • sprawowania opieki nad dziećmi,
  • posiadania zwierząt domowych i sprawowania nad nimi opieki.

Wnioski o przystąpienie do ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępne są w Dziale Czynszów, pokój 209.

Wystarczy na wniosku wybierać dogodną dla siebie sumę ubezpieczenia i składkę, a następnie opłacać ją wraz z miesięcznymi płatnościami za mieszkanie.
Do ubezpieczenia mogą Państwo przystąpić ze składką już od 7 zł miesięcznie.
Ci z Państwa, którzy wypełnią wniosek oraz wpłacą zwiększoną opłatę o wybraną składkę zostaną objęci ubezpieczeniem począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia udzielane są w:

Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli
Dział Czynszów, pokój 209
ul. gen. L. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 810 98 01 wewn. 217

UNIQA TU S.A. Oddział Kielce
Plac Niepodległości 1, 25-506 Kielce
tel. 41 34 30 290

Szkody z ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie należy zgłaszać w UNIQA TU SA
pod numerami telefonów: 801 597 597, tel. kom. 42 66 66 500 (koszt połączenia według taryfy operatora) lub za pośrednictwem strony internetowej: www.uniqa.pl