Aktualny Regulamin porządku domowego

Informujemy, że od dnia 15.12.2022 r. obowiązuje nowy Regulamin porządku domowego uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli. Regulamin dostępny jest w zakładce Dokumenty/Regulaminy         i uchwały (link:  https://sm.stalowawola.pl/pliki/KzZlRvptgKMRgCFNNPTjfR_lsBI2vzZqqsSlAaS72yw, )