Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej Woli ogłasza aukcję (przetarg) na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni, tj:

1. lokal o pow. 74 m², położony przy ul. gen. L. Okulickiego 34. Lokal stanowi budynek wolnostojący, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wyposażony we wszystkie media – Administracja Osiedla nr 2,

2. lokal o pow. 76 m², położony przy ul. KEN 11 (parter) – Administracja Osiedla nr 2,

3. lokal o pow. 137 m²położony przy ul.Poniatowskiego 14 (I p. po klubokawiarni „TIPI”) – Administracja Osiedla nr 3.

Cena wywoławcza czynszu za 1 miesiąc wynosi dla lokalu :

poz. 1 – 2 368,00 zł netto,

poz. 2 – 3 040,00 zł netto,

poz. 3 – 2 190,00 zł netto.

Aukcja (przetarg) odbędzie się w budynku siedziby Spółdzielni pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul.gen.L.Okulickiego 32 w dniu 31.01.2020 r o godz:

poz. 1 – 8ºº,

poz. 2 – 8²º,

poz. 3 – 9ºº.

Przystępujący do aukcji (przetargu) winien wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP SA O/Stalowa Wola nr 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282 do dnia 30.01.2020 r. wadium w wysokości :

poz. 1 – 2 664,00 zł,

poz. 2 – 3 040,00 zł,

poz. 3 – 2 190,00 zł.

Dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do aukcji. 

Oferent winien podać termin rozpoczęcia najmu lokalu użytkowego.

Przed wpłaceniem wyznaczonego wadium należy zgłosić się do pokoju 212, II piętro, celem podpisania:

– zgłoszenia udziału w przetargu

– oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem aukcji,

– oświadczenia oferenta o pozostawaniu w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej,

– oświadczenie małżonka oferenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu lokalu będącego przedmiotem aukcji (przetargu) oraz zapoznania się z projektem umowy najmu.

W przypadku wygrania aukcji (przetargu), przed sporządzeniem pisemnej wersji umowy, najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości dwumiesięcznego wylicytowanego czynszu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet bieżącego czynszu.

Spółdzielnia zastrzega sobie zamknięcie aukcji (przetargu) bez dokonania wyboru oferty.

Wszelkich informacji można uzyskać w Administracji Osiedla nr 2 przy ul. KEN 7, tel.15 810 98 09, w Administracji Osiedla nr 3 przy ul. Poniatowskiego 16, tel. 15 810 98 12 lub w budynku siedziby Spółdzielni pod adresem: 37-450 Stalowa Wola, ul.gen.L.Okulickiego 32, pok. 212, tel. 15 810 98 01 wew. 220.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Stalowej Woli