Aukcja (przetarg) na najem lokali użytkowych

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej  Woli  ogłasza aukcję (przetarg) na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni, tj: 1. lokal o pow. 76,00 m2, położony przy ul. KEN 11 (parter , obok lokalu z kebabem) – Administracja Osiedla nr 2  – przetarg odwołany, 2. lokal o pow. 30,00 m2, położony przy ul. KEN 13 (parter, obok…

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Zarząd Spółdzielni zawiadamia członków Spółdzielni, że 18.07.2020 r. o godz. 9ºº  w  Zespole  Szkół  Nr 1  im. gen. Władysława Sikorskiego  przy  ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i podjęcie uchwały…

Oferta pracy

Warunki pracy i płacy: Zakres obowiązków:  rozliczanie  zużycia  i  kosztów  energii  cieplnej  dla  c.o. i c.c.w oraz sporządzanie analiz i sprawozdań w tym zakresie, współpraca z dostawcami energii cieplnej, Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, następnie po sprawdzeniu przydatności możliwe zatrudnienie na czas nieokreślony Wymiar etatu:  pełny etat Zmianowość: jedna zmiana Liczba godzin…

Licytacja (przetarg) na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli przy ul. gen. L. Okulickiego 32 ogłasza licytację (przetarg) na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 15, o powierzchni 31,59 m², zlokalizowanego na parterze budynku. Lokal mieszkalny po adaptacji dawnych biur Administracji Osiedla , wykonanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Lokal składa się z…

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji na budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli   z a p r a s z a   do składania ofert  w przetargu nieograniczonym na wykonanie renowacji elewacji polegającej na czyszczeniu, usunięciu skażeń mikrobiologicznych i impregnacji elewacji bezbarwnym środkiem impregnacyjnym przed agresją mikrobiologiczną na nw. budynkach mieszkalnych położonych : w zasobach Administracji Osiedla nr 1, przy : 1) Al. Jana…

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu płyt balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi w nw. budynkach mieszkalnych położonych ; w zasobach Administracji Osiedla nr 1 przy: 1) ul. Poniatowskiego 43  –  40 szt. balkonów, 2) ul. Poniatowskiego 45  –  40 szt. balkonów, 3) ul.Poniatowskiego 47 – 35 szt.…

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego w budynku mieszkalnym

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej  Woli  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  docieplenia   stropodachu  wentylowanego w budynku mieszkalnym położonym  przy  Al. Jana Pawła II 56  w  zasobach  Administracji  Osiedla  nr 1. Powierzchnia docieplenia stropodachu wynosi około 540 m². Docieplenie należy dokonać metodą wdmuchiwania pneumatycznego granulatu z wełny mineralnej lub na bazie celulozy. Grubość warstwy dociepleniowej  – 18 cm +…

Zaproszenie do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli przy ul. gen.L.Okulickiego 32 zaprasza do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 15, o powierzchni 31,59 m², zlokalizowanego na parterze budynku. Lokal składa się z przedpokoju, 2 pokoi i aneksu kuchennego, łazienki z wc. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie…

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu nawierzchni dróg i chodników zlokalizowanych na terenach w zasobach Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu nawierzchni dróg i chodników zlokalizowanych na terenach będących w zasobach Spółdzielni. I. Administracja Osiedla Nr 1 • przedmiotem zaproszenia jest: 1) remont  nawierzchni  asfaltowej  i  wykonanie miejsc  postojowych  z  płyt  EKO  przy  budynku  mieszkalnym  zlokalizowanym  przy  Al. Jana Pawła II 28 w Stalowej Woli,…

Zaproszenie do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Stalowej  Woli  przy  ul. gen. L. Okulickiego 32  zaprasza  do  składania  ofert  na prawo  do  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego położonego w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 15, o powierzchni 31,59 m2, zlokalizowanego na parterze budynku. Lokal składa się z przedpokoju, 2 pokoi i aneksu kuchennego, łazienki z wc. Lokal mieszkalny w…