Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli, Zarząd Spółdzielni zawiadamia członków Spółdzielni, że 18.07.2020 r. o godz. 9ºº  w  Zespole  Szkół  Nr 1  im. gen. Władysława Sikorskiego  przy  ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i podjęcie uchwały…

Ogłoszenie o sprzedaży trylinki betonowej

Administracja Osiedla Nr 1 Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli oferuje do sprzedaży trylinkę  betonową z rozbiórki w ilości około 200 szt. w cenie 1,50 zł netto za sztukę. Oferowany towar można oglądnąć po zgłoszeniu się do Administracji Osiedla Nr 1 przy ul. Okulickiego 125 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00…

Informacja o zmianie siedziby Administracji Osiedla Nr 1

Administracja Osiedla Nr 1 Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli informuje mieszkańców, że zmienia swoją lokalizację i od dnia 02.01.2017r. znajdować się będzie przy ul. Okulickiego 125 (dawny budynek Zakładu Budowlano-Remontowego). Numery telefonów pozostają bez zmian.

Administracja Osiedla Nr 1
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Stalowej Woli

Stalowa Wola, 2016-12-22

Moje rozliczenia

W celu zalogowania się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta i uzyskania informacji w e-BOK należy „kliknąć” na zakładkę „E-BOK” w menu nawigacyjnym w polu „Symbol” – wpisać symbol klienta w Spółdzielni podany na wydruku uzyskanym w Dziale Czynszów przy uzyskiwaniu dostępu do e-BOK i hasła startowego. w polu „Hasło” – wpisać przy pierwszym logowaniu hasło…

Komunikat w sprawie zwrotu kosztów remontu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli uprzejmie informuje, iż w dniu 10.10.2013r. została wydana przez Ministra Finansów ogólna interpretacja przepisów prawa podatkowego (nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13), z której wynika, że zwrot kosztów remontu (między innymi zwrot za stolarkę okienną i wymianę podłoży) właścicielom mieszkań przez Spółdzielnię nie jest przychodem podatkowym. W związku z powyższym, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej…