Komisja Konkursowa powołana do oceny pisemnych opracowań wspomnień z okresu 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli postanowiła przyznać:

I miejsce – Pani Magdalenie Pietrusiewicz,

II miejsce – Pani Beacie Sudoł–Kochan,

III miejsce – Panu Konradowi Sinicy.

Pozostałym uczestnikom przyznano: wyróżnienie i dyplomy.

Nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone na Gali Jubileuszu Spółdzielni w dniu 6 września 2019 r.